fbpx

תפריט

תנאי השימוש

ברוכה הבאה לעולם השפע!
כדי לשמור על תדר השפע ועל החוויה ההרמונית שלך אצלינו, אנא קראי בעיון את תנאי השימוש:

השימוש באתר על כל התכנים והשירותים הכלולים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את תנאי השימוש והמדיניות שלנו בFeelGood – עולם השפע.

הכניסה לתכניות, לקורסים ולסדנאות והשימוש בתכנים שלהם מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים במסמך זה.

 

השימוש באתר:

התכנים שרכשת נועדו לשימושך הפרטי בלבד ואין למסור את פרטי הכניסה לאדם אחר.

אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מאיים או פוגעני.

יש לשמור על פרטיות כלל הלקוחות ולא לעשות שימוש חיצוני בתגובות או שיתופים שתראי באתר הקורסים, בקבוצות הפייסבוק, או הוואטסאפ הנלוות אם קיימות כאלה. 

בכניסה לאתר הקורסים את מחויבת לשמירת הסודיות של שאר המשתתפות.

 

זכויות יוצרים:

כל תוכן המשויך ל"FeelGood עולם השפע" הוא קניינה הרוחני של דנה יעקב. הנך מתחייבת לשמור על זכויות היוצרים ולא לעשות שימוש בחומר הכתוב והמוקלט ללא רשות בכתב. אין להעתיק או לשכפל.

ביטול עסקה:

בכל רכישה יש לשים לב לתנאי הביטול הרלוונטים לעסקה הספציפית ובכל מקרה לא ינתן החזר אחרי 14 יום מעת התחלת הקורס באתר לפי חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981.

 • ביטול רכישת התכנים: תכנית להאיר את החושך, סדנת נשימות, תכנית חיים של אהבה, עולם המדיטציות, ActiVision, לגלות את השפע, 12 חוקי השפע של היקום, MoneyMe – דמי טיפול בכל בקשת ביטול הינם 55 ש"ח. ניתן לקבל החזר כספי מלא על התוכן (בניכוי דמי טיפול) במהלך 7 ימי עסקים מהיום בו בוצעה הרכישה ובתנאי שלא בוצעה כניסה לתוכן. לא יתקבל ביטול משום סיבה לאחר אישור תנאי השימוש באתר הקורסים של עולם השפע, המעבירים אותך ישירות לתוכן.
 • ביטול רכישה של הדרכת זום (סדנה/מאסטרקלאס) – דמי טיפול בכל בקשת ביטול הינם 55 ש"ח. ניתן לקבל החזר כספי מלא על הרכישה (בניכוי דמי טיפול) עד מועד ההדרכה.  לא יתקבל ביטול משום סיבה לאחר תחילת מועד ההדרכה החיה.
 • ביטול רכישה של הקלטת הדרכה (סדנה/מאסטרקלאס) – דמי טיפול בכל בקשת ביטול הינם 55 ש"ח. ניתן לקבל החזר כספי מלא על הרכישה (בניכוי דמי טיפול) במהלך 7 ימי עסקים מהיום בו בוצעה הרכישה ובתנאי שלא בוצעה כניסה להדרכה. לא יתקבל ביטול משום סיבה לאחר שימוש בפרטים האישיים וכניסה להדרכה.
 • ביטול רכישה של הדרכות זום (תכנית LeaderIt, תכנית אנחנו, תכנית I-M) – טרם התקיימה ההדרכה הראשונה, דמי טיפול בכל בקשת ביטול הינם 55 ש"ח. ניתן לקבל החזר כספי מלא על הרכישה (בניכוי דמי הטיפול האמורים) עד מועד ההדרכה הראשונה. אם בקשת הביטול הוגשה לאחר קיום ההדרכה הראשונה, דמי הביטוי יעמדו על 111 ש"ח. לא יתקבל ביטול משום סיבה לאחר מועד ההדרכה השנייה.
 • ביטול החברות בקהילת שפע של ניסים – ניתן לבטל את ההרשמה לקהילה עד 7 ימי עסקים מהיום בו בוצעה הרכישה. דמי טיפול בכל בקשת ביטול הינם 111 ש"ח. חברות בקהילת שפע של ניסים הינה חברות שנתית ולא ניתן לבטל או להקפיא את החברות בקהילה במהלך השנה.
 • ביטול תכנית שנת השפע -ניתן לבטל את ההרשמה לתכנית עד 7 ימי עסקים מהיום בו בוצעה הרכישה. דמי טיפול בכל בקשת ביטול הינם 111 ש"ח*. התכנית שנת השפע הינה תכנית שנתית ולא ניתן לבטלה  במהלך השנה*בהצטרפות לתכנית נפתחת גישה לתכנים באתר הקורסים של עולם השפע. במקרה של בקשת ביטול, כל כניסה לתוכן (קורס דיגיטלי /סדנה /תכנית) תחשב כרכישה לכל דבר ומחירם יתווסף לעלות דמי הטיפול.
 • ביטול תכנית ליווי קבוצתית (מלכות השפע,  היקום קורא לך) – דמי הטיפול בכל בקשת ביטול שהוגשה בטרם התקיים מפגש ראשון בתכנית הינם 111 ש"ח*. אם בקשת הביטול הוגשה לאחר מפגש הזום הראשון, דמי הביטול יעמדו על 888 ש"ח*. לא יתקבל ביטול משום סיבה לאחר מפגש הזום השני.
  *בהצטרפות לתכנית נפתחת גישה לקורסים דיגיטליים וסדנאות באתר הקורסים של עולם השפע. במקרה של בקשת ביטול, כל כניסה לקורס דיגיטלי/סדנה תחשב כרכישה לכל דבר ומחירם יתווסף לעלות דמי הטיפול.
 • ביטול תהליכי הליווי האישיים Magic Queen – דמי הטיפול בכל בקשת ביטול שהוגשה בטרם התקיימה הפגישה הראשונה הינם 333 ש"ח*. אם בקשת הביטול הוגשה לאחר הפגישה הראשונה, דמי הביטול יעמדו על 999 ש"ח*. לאחר הפגישה השניה לא יתקבל ביטול משום סיבה.
  *בהצטרפות לתהליך ליווי נפתחת גישה לקורסים דיגיטליים וסדנאות באתר הקורסים של עולם השפע. במקרה של בקשת ביטול, כל כניסה לקורס דיגיטלי/סדנה תחשב כרכישה לכל דבר ומחירם יתווסף לעלות דמי הטיפול.

* כל ביטול עסקה יערך בתוך 30 ימי עסקים מיום קבלת בקשת הביטול בכתב, בהתאם לתנאי העסקה.

 

שונות:

השימוש בתוכן הקורסים הוא על אחריותך הבלעדית.

במידה והתשלום על השירותים והמוצרים לא יושלם ו/או יופר אחד או יותר מהתנאים המפורטים בסעיף השימוש באתר-  הנהלת האתר רשאית להפסיק את השימוש ולהוציא אותך מהמערכת הפנימית. 

על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים.

FeelGood – עולם השפע רשאים לעדכן את תנאי השימוש והמדיניות מעת לעת.

אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות. הגלישה באתר ו/או הרשמתך ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.

עכשיו, בואי נייצר שפע, קסמים וניסים!