fbpx

תפריט

תמונה לעמוד תנאי השימוש

תנאי השימוש

ברוכה הבאה לעולם השפע!
כדי לשמור על תדר השפע ועל החוויה ההרמונית שלך אצלינו, אנא קראי בעיון את תנאי השימוש:

השימוש באתר על כל התכנים והשירותים הכלולים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את תנאי השימוש והמדיניות שלנו בFeelGood – עולם השפע.

הכניסה לתכניות, לקורסים ולסדנאות והשימוש בתכנים שלהם מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים במסמך זה.

 

השימוש באתר:

התכנים שרכשת נועדו לשימושך הפרטי בלבד ואין למסור את פרטי הכניסה לאדם אחר.

אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מאיים או פוגעני.

יש לשמור על פרטיות כלל הלקוחות ולא לעשות שימוש חיצוני בתגובות או שיתופים שתראי באתר הקורסים, בקבוצות הפייסבוק, או הוואטסאפ הנלוות אם קיימות כאלה. 

בכניסה לאתר הקורסים את מחויבת לשמירת הסודיות של שאר המשתתפות.

 

זכויות יוצרים:

כל תוכן המשויך ל"FeelGood עולם השפע" הוא קניינה הרוחני של דנה יעקב. הנך מתחייבת לשמור על זכויות היוצרים ולא לעשות שימוש בחומר הכתוב והמוקלט ללא רשות בכתב. אין להעתיק או לשכפל.

ביטול עסקה:

בכל רכישה יש לשים לב לתנאי הביטול הרלוונטים לעסקה הספציפית ובכל מקרה לא ינתן החזר אחרי 14 יום מעת התחלת הקורס באתר לפי חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981.

  • ביטול רכישת הקלטת סדנה – דמי הטיפול בכל בקשת ביטול לאחר רכישת הקלטת סדנה הינם 55 ש"ח. לא יתקבל ביטול משום סיבה לאחר שימוש בפרטים האישיים וכניסה לסדנה באתר הקורסים של עולם השפע. 
  • ביטול הדרכות זום חד פעמיות– ניתן לבטל את ההרשמה ולקבל החזר כספי מלא בטרם התקיימה הדרכת הזום. באם בקשת הביטול הוגשה לאחר קיום ההדרכה, לא ינתן החזר כספי.
  • ביטול סדנת נשימות – דמי הטיפול בכל בקשת ביטול שהתקיימה בטרם התקיים מפגש ראשון בזום הינם 55 ש"ח. באם בקשת הביטול הוגשה לאחר מפגש הזום הראשון, דמי הביטול יעמדו על 111 ש"ח.  לא יתקבל ביטול משום סיבה לאחר מפגש הזום השני.
  • ביטול הקורסים (84 ימי אהבה, 7 ימים של שלווה, 12 חוקי השפע של היקום, לגלות את השפע, MoneyMe)– דמי טיפול בכל בקשת ביטול הינם 55 ש"ח. ניתן לבטל את הגישה לתכנים עד 7 ימי עסקים מהיום בו נשלחו פרטי הכניסה לאתר הקורס לראשונה ובתנאי שלא נצפו התכנים או נצפה התוכן של השיעור הראשון בלבד ולא נצפו התכנים של שאר השיעורים.
  • ביטול החברות בקהילת שפע של ניסים– ניתן לבטל את ההרשמה לקהילה עד 7 ימי עסקים מהיום בו נשלחו פרטי הכניסה לאתר הקורס לראשונה. דמי טיפול בכל בקשת ביטול הינם 88 ש"ח.
  • ביטול מאסטרמיינד– דמי הטיפול בכל בקשת ביטול שהוגשה בטרם התקיים מפגש המאסטרמיינד הראשון הינם 111 ש"ח. באם בקשת הביטול הוגשה לאחר מפגש הזום הראשון, דמי הביטול יעמדו על 888 ש"ח. לא יתקבל ביטול משום סיבה לאחר מפגש הזום השני.
  • ביטול תכנית הליווי היקום קורא לך– דמי הטיפול בכל בקשת ביטול שהוגשה בטרם התקיים מפגש ראשון בתכנית הינם 111 ש"ח. באם בקשת הביטול הוגשה לאחר מפגש הזום הראשון, דמי הביטול יעמדו על 888 ש"ח. לא יתקבל ביטול משום סיבה לאחר מפגש הזום השני.
  • ביטול תהליכי הליווי האישיים Magic Queen- דמי הטיפול בכל בקשת ביטול שהוגשה בטרם התקיימה הפגישה הראשונה הינם 333 ש"ח. באם בקשת הביטול הוגשה לאחר הפגישה הראשונה, דמי הביטול יעמדו על 999 ש"ח. לאחר הפגישה השניה לא יתקבל ביטול משום סיבה. 

* כל ביטול עסקה יערך בתוך 30 ימי עסקים מיום קבלת בקשת הביטול בכתב, בהתאם לתנאי העסקה.

 

שונות:

השימוש בתוכן הקורסים הוא על אחריותך הבלעדית.

במידה והתשלום על השירותים והמוצרים לא יושלם ו/או יופר אחד או יותר מהתנאים המפורטים בסעיף השימוש באתר-  הנהלת האתר רשאית להפסיק את השימוש ולהוציא אותך מהמערכת הפנימית. 

על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים.

FeelGood – עולם השפע רשאים לעדכן את תנאי השימוש והמדיניות מעת לעת.

אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות. הגלישה באתר ו/או הרשמתך ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.

עכשיו, בואי נייצר שפע, קסמים וניסים!